Quadron-Felhasználási feltételek
 
  Kezdőlap >> Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 • Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap (www.quadron.hu; továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője a Quadron Kibervédelmi Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 189206; adószám: 24919414-2-41; székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10.; továbbiakban: „Quadron Kft.” vagy „Társaság”).

 

II. HONLAP HASZNÁLATI FELTÉTELEK .

 • A Honlap használatának feltétele, hogy a látogatók (továbbiakban: „Felhasználók”) elfogadják a jelen dokumentumban foglaltakat (továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”).
 • A Honlap, vagy ezen belül bármely oldal megnyitásával Ön, mint Felhasználó elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben Ön nem ért egyet ezen feltétellel, kérjük, hogy ne használja a Honlapot!
 • A Quadron Kft. a Honlapon megjelenő tartalmakat (információk, adatok, illetve azok bármely formája – kép, hang, szöveg, stb., továbbiakban: „Tartalom”) kizárólag tájékoztatás céljából biztosítja, azok nem tekinthetők tanácsadásnak, ajánlásnak, illetve döntést vagy intézkedést megalapozó információknak.
 • A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlapon, illetve annak Tartalmai tekintetében külön előzetes értesítés vagy indokolás nélkül változtatásokat és javításokat hajtson végre, vagy a közölt Tartalmakat részben vagy egészben törölje, vagy a Honlap hozzáférhetőségét részben vagy egészben korlátozza, felfüggessze, megszüntesse.

 

III. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 • A Honlapot a Felhasználó saját felelősségre használhatja.
 • A Honlapon lévő Tartalmak teljességéért a Quadron Kft. felelősséget nem vállal, azonban törekszik ezen Tartalmak mindenkori aktualitását biztosítani.
 • A Társaság továbbá nem garantálja a Honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét.
 • A Felhasználó a Honlap látogatásával elfogadja, hogy a Quadron Kft. nem felelős semmilyen kárért, ami a Honlap üzemzavarából, nem megfelelő működéséből, félreérthetőségéből eredhet, vagy ami a Honlap használatával (a Honlappal való kapcsolat létrehozása, böngészés, letöltés stb.) összefüggésben esetlegesen bekövetkezik a Felhasználó vagy harmadik személyek oldalán, ideértve különösen, de nem kizárólagosan: a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibát, vírust, kárt, adatvesztést, a Holnapon található Tartalmakkal, azok letöltésével közvetett vagy közvetlen összefüggésben bekövetkezett kárt, költséget, veszteséget.
 • Amennyiben a Társaság Honlapján harmadik személyek által üzemeltetett domainre vonatkozó link szerepel, a harmadik személyek által működtetett domain, az ott megjelenő tartalom és információk tekintetében a Társaság felelősséget nem vállal.
 • A Társaság továbbá nem vállal felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott, közzétett tartalmakért, amelyek a Társaság Honlapjára, vagy azon megjelentett Tartalmakra hivatkoznak, illetve azokhoz kapcsolódnak, tekintettel arra, hogy azt ellenőrizni nem tudja.

 

IV. SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • A Honlap, valamint az ott található minden Tartalom, valamint azok elrendezése a Társaság szellemi tulajdona, azok szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.
 • A Honlap Tartalmának használatával összefüggésben a Társaság a Felhasználónak korlátozott, személyes használatú felhasználási jogot – Tartalom tárolása, kinyomtatása, forrás megjelölésével történő idézése – engedélyez. Minden, személyes használatot meghaladó mértékű felhasználás – ideértve az üzleti célt is – kizárólag forrásmegjelöléssel lehetséges a tartalom változtatása nélkül. - Bármely Felhasználó használhat a Honlapra mutató hivatkozást (link formájában), azonban a hivatkozás használata nem sértheti a Társaság Tartalmának felhasználására, és szellemi jogaira vonatkozó általános szabályokat.
 • A jelen Felhasználási Feltételektől eltérő, jogsértő használat szerzői jogi, polgári jogi, büntetőjogi következménnyel járhat. A Tárasáság ezen jogsértéssel szemben fellép.

 

V. ADATVÉDELEM

 • A Honlap használatával kapcsolatos Adatkezelési és Cookie tájékoztatóink a személyes adatok kezeléséről rendelkeznek.

 

VI. ELÉRHETŐSÉGEK Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatosan kérdése merülne fel, kérjük, hogy forduljon az [email protected] címen elérhető Adatvédelmi felelősünkhöz.

Budapest, 2021. szeptember 26.